2006_06_04 -- Ajuntament de Monòver. A l'ombra, Pere Maça i Beatriu Carròs

Primer | Foto anterior | Foto següent | Últim | Miniatures