2006_06_04 -- Plantada dels gegants de Monòver: Pere Maça i Beatriu Carròs

Primer | Foto anterior | Foto següent | Últim | Miniatures